1. Graag Inloggen met je eigen naam
2. ga niet ongevraagt Prive
3. Geen Reclame maken op de Chat
4. Denk A.U.B aan u taalgebuik
schelden of iemand beledigen word
hier niet getolereerd
5.Respecteer ieder zo als hij of zij is

Word hier niet aan voldaan Krijgt
u 1 Kick

Daarna Volgt er Een Ban
voor onbepaalde Tijd

Veder Wensen wij u veel Luister en Chat Plezier toe
Namens het Gehele Team.